menu dblex
bibringa högre kultur
verb
civilisera

Alla synonymer går att klicka på.