menu dblex
bibringa en sinnesstämning
verb
stämma

Alla synonymer går att klicka på.