menu dblex
bevisad
adjektiv
faktisk
historisk
I uttryck
klart bevisad

Alla synonymer går att klicka på.