menu dblex
bevilja ledighet
verb
permittera

Alla synonymer går att klicka på.