menu dblex
bevilja inträde
verb
intaga

Alla synonymer går att klicka på.