menu dblex
bevågenhet
substantiv
gunst
välvilja
ynnest
nåd
vänlighet
grace
behag
vänskap
förtroende
tilltro
I uttryck
visa sin bevågenhet

Alla synonymer går att klicka på.