menu dblex
bevärdiga
verb
visa den hedern att
anse värdig
gitta
hedra med
nedlåta sig till att ge
utmärka
värdigas ge

Alla synonymer går att klicka på.