menu dblex
beväpna
verb
förse med vapen
armera
bevära
rusta
väpna
utrusta
bestycka
I uttryck
beväpna sig

Alla synonymer går att klicka på.