menu dblex
betydelsefull omständighet
substantiv
faktor

Alla synonymer går att klicka på.