menu dblex
betydelsebärande språklig enhet
substantiv
morfem

Alla synonymer går att klicka på.