menu dblex
betyda något
verb
gälla

Alla synonymer går att klicka på.