menu dblex
betuttad
adjektiv
förtjust i
betagen
kär
förtjust
förälskad
charmerad
nere i
bedårad
tänd på
bekymrad
förbryllad
förlägen
oroad
orolig
I uttryck
bli betuttad

Alla synonymer går att klicka på.