menu dblex
betungande
adjektiv
besvärlig
ansträngande
svår
tung
dryg
jobbig
onerös
tröttsam
tyngande
tryckande
I uttryck
vara betungande

Alla synonymer går att klicka på.