menu dblex
betrygga
verb
trygga
skydda
freda
garantera
befästa
tillförsäkra
försäkra
försäkra om

Alla synonymer går att klicka på.