menu dblex
betraktelsesätt
substantiv
mening
åsikt
syn
åskådning
övertygelse
opinion
syn på saken
anda
inställning
synpunkt
aspekt
infallsvinkel
vyer

Alla synonymer går att klicka på.