menu dblex
betjäna sig av
verb
använda
utnyttja
bruka
begagna sig av
nyttja
använda sig av

Alla synonymer går att klicka på.