menu dblex
betinga sig
verb
förbehålla sig
fordra
kräva
försäkra sig om
förskaffa sig
sätta som villkor

Alla synonymer går att klicka på.