menu dblex
beteckna som
verb
förklara

Alla synonymer går att klicka på.