menu dblex
betacka sig
verb
tacka nej
avböja
avslå
nobba
undanbe sig
be att få slippa
frånsäga sig

Alla synonymer går att klicka på.