menu dblex
betänketid
substantiv
andrum
anstånd
frist
rådrum
uppskov

Alla synonymer går att klicka på.