menu dblex
bestryka med färg
verb
måla
färglägga
stryka
rolla
lavera
stryka över

Alla synonymer går att klicka på.