menu dblex
bestjäla
verb
beröva
råna
röva
plundra
frånhända
frånta
fråntaga
stjäla
utplundra
snyta
muddra

Alla synonymer går att klicka på.