menu dblex
bestänka
verb
duscha
spruta
strila
stänka
fukta
sprita
stänka på

Alla synonymer går att klicka på.