menu dblex
bestämt påstå
verb
försäkra

Alla synonymer går att klicka på.