menu dblex
bestämt förklara
verb
försäkra

Alla synonymer går att klicka på.