menu dblex
bestämmande faktor
substantiv
determinant

Alla synonymer går att klicka på.