menu dblex
bestämmande
adjektiv
avgörande
utslagsgivande
konstitutiv
härskande
ledande
I uttryck
bestämmande faktor
de bestämmande
vara bestämmande för

Alla synonymer går att klicka på.