menu dblex
bestämma värdet på
verb
värdera

Alla synonymer går att klicka på.