menu dblex
bestämma om
verb
förordna

Alla synonymer går att klicka på.