menu dblex
bestämma för en uppgift
verb
kalla

Alla synonymer går att klicka på.