menu dblex
bestämma över
verb
kontrollera
behärska
leda

Alla synonymer går att klicka på.