menu dblex
bestämma åt
verb
inviga

Alla synonymer går att klicka på.