menu dblex
bestämdhet
substantiv
visshet
säkerhet
stränghet
fasthet
noggrannhet
eftertryck
skärpa
beslutsamhet
I uttryck
med bestämdhet

Alla synonymer går att klicka på.