menu dblex
besolda
verb
avlöna
betala
köpa
leja
muta
värva

Alla synonymer går att klicka på.