menu dblex
beslutsspärr
substantiv
obstruktion

Alla synonymer går att klicka på.