menu dblex
besluta sig
verb
fatta beslut
bestämma sig

Alla synonymer går att klicka på.