menu dblex
beskjutning
substantiv
eld
skott

Alla synonymer går att klicka på.