menu dblex
beskärm
substantiv
beskydd
skydd
värn
hägn
försvar
hägnad
hjälp
egid
vård
trygghet

Alla synonymer går att klicka på.