menu dblex
besjunga
verb
berömma
förhärliga
hylla
poetiskt behandla
sjunga om
skriva vers om

Alla synonymer går att klicka på.