menu dblex
besjäla
verb
liva
inspirera
elda
animera
ge liv åt
inge
göra levande

Alla synonymer går att klicka på.