menu dblex
besegla
verb
bevisa
bekräfta
fastställa
stadfästa
sätta sigill under
avgöra
befara med segelfartyg
segla på

Alla synonymer går att klicka på.