menu dblex
besats
substantiv
besättning
bräm
garnityr

Alla synonymer går att klicka på.