menu dblex
besanna sig
verb
slå in
hålla streck
förverkligas
besannas
inträffa

Alla synonymer går att klicka på.