menu dblex
besanna
verb
bekräfta
verifiera
konstatera
vittna
befästa
sanna
Se även
besannas
I uttryck
besanna sig

Alla synonymer går att klicka på.