menu dblex
berusning
substantiv
rus
fylla
onykterhet
dryckenskap
omtöckning
inebriation
hänförelse
yra
extas

Alla synonymer går att klicka på.