menu dblex
bergsknalle
substantiv
klint
berg
knalle
klippa
kulle
knatte
Se även
berg(s)knalle
Alternativ stavning
bergknalle

Alla synonymer går att klicka på.