menu dblex
bereda sig på
verb
bespetsa sig på
emotse
vänta sig
vänta
motse

Alla synonymer går att klicka på.