menu dblex
bereda plats åt
verb
inhysa

Alla synonymer går att klicka på.