menu dblex
bereda bostad åt
verb
inhysa

Alla synonymer går att klicka på.