menu dblex
berama
verb
utsätta
fixera
fastställa
överenskomma
förbereda
planera

Alla synonymer går att klicka på.